Waarom heeft de focus op relaties effect op mijn omzet en efficiency?

Wanneer je focust op het activeren van je relaties ga je in op de cognitie van je klanten. 

We gaan de klant zien als resource waardoor we onze eigen resources minder hoeven belasten. 

Hierdoor ga je processen eenvoudiger en dus efficiënter inrichten. 

Je kunt veel beter op de behoefte van de klant inspelen omdat je er nu ECHT achter gaat komen wat je klant wil.

Wat is de aanpak tot op heden? Op basis van aannames van het verleden denken we dat de klant iets nodig heeft omdat andere “vergelijkbare klanten” dit ook hebben. Zonder het te weten schieten we een heleboel overbodige ballast richting onze klanten waar ze niet op zitten te wachten. Dit proces legt ook meer druk op de huidige organisatie omdat je veel meer moeite moet doen om iets met de klant te bereiken. Denk aan mailings, belacties etc. etc. die allen transactionele focus hebben.

Je kunt je dat werk ook besparen en je klant betrekken bij dat hele proces. 

Geef een reactie

Sluit Menu